Bergstadcupen - Reglement

  • Hjem
  • Turneringen
  • Reglement

 

Turneringsreglement

Spilleberettigelse

En spiller må være medlem av den forening vedkommende representerer. Sammensatte lag må ha dispensasjon fra krets eller NFF gitt før sesongstart.

For samtlige klasser gjelder

Et lag har adgang til å benytte overårige spillere som har dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag gitt av kretsen innen de fastsatte dispensasjoner for sesongstart.
Dispensasjon kan ikke utstedes kun for deltagelse under Bergstadcupen.
Dommeren skal før kampen forsikre seg om at lag med overårige spillere, eller spillere med dispensasjon, har kontaktet motstandernes lagledelse og vist fram hvem som er overårige. Manglende kontakt fra dommerens side og manglende “fremvisning” av spillere før kampen er ikke protestgrunnlag.

 

Protester

NFF´s turneringsreglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i turneringssekretariatet av lagleder senest tredve minutter etter at kampen er ferdigspilt. Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Manglende underretning til dommeren medfører at protesten blir avvist. Når protesten leveres skal det betales et gebyr på kr. 400,-. Gebyret tilbakebetales dersom protesten imøtekommes. Juryens avgjørelse er endelig.

 

Jury

Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, har Bergstadcupen oppnevnt en jury med 3 medlemmer, hvorav ett er oppnevnt som leder. 

Leder: Kristian Larsen, Os/Nansen FGR

Medlem: Ole Peder Sjøvold, Røros IL

Medlem: Øyvind Drogseth Olsen, Remyra IL

 

Straffereglement

Gult kort

For klassene mini/GU/JE 11/12 benyttes ikke kort. En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisning har ingen seinere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller. I øvrige klasser benyttes gult kort på vanlig måte.

Rødt kort

Utviste spillere skal automatisk stå over neste kamp. Rapport om dette vil bli levert i kampsekretariatet av kampens dommer.

 

Spillesystem

I klasser med A og B sluttspill settes lagene opp i grupper med 4-6 lag. Det spilles innledende serie fredag og lørdag før cupen avsluttes med A og B sluttspill lørdag/søndag. Ved få påmeldte lag i en klasse blir hele cupen avviklet som en serie. Rekkefølgen i seriespillet avgjøres slik:

 

1. Plassering avgjøres etter poengtallet (3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort).

2. Ved poenglikhet er innbyrdes oppgjør avgjørende for plasseringen.

3. Ved poenglikhet i innbyrdes oppgjør er antall scorede mål avgjørende.

4. Hvis antall scorede mål også er lik, er målforskjell avgjørende

5. Hvis det fremdeles er likt avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

 

 Ved uavgjorte kamper i kvartfinale:

- Det laget som har oppnådd flest hjørnespark er vinner av kampen

- Loddtrekning dersom hjørnespark ikke skiller

Ved uavgjorte kamper i semifinaler og finaler, spilles ekstraomganger inntil ett av lagene scorer mål, tidsbegrenset til 2 x 5 min. Ved fortsatt uavgjort resultat gjelder følgende:

- Det laget som har oppnådd flest hjørnespark inkl. ekstraomgangene, er vinner av kampen
- Loddtrekning dersom hjørnespark ikke skiller

I finalen kåres to vinnere dersom mål og hjørnespark ikke skiller.

Spilletider

                         GU/JE 9 og 10 år:

                             2x13 min. u/pause i enkel serie. Det er ikke tillatt med sluttspill i disse klasser.

                         GU/JE 11/12:
                              2x13 min. u/pause i enkel serie. Det er ikke tillatt med sluttspill i disse klasser. 

                         GU/JE 13:
                             2x18 min. u/pause i innledende og mellomspill
                             2x25 min. m/5 min. pause i A-finaler

                         GU/JE 14:
                            2x18 min. u/pause i innledende og mellomspill
                            2x25 min. m/5 min. pause i A-finaler


Spillelister

Alle lag skal registrere spillere med navn og fødselsår. Dette gjøres i Profixio.

Bytte av spillere mellom lag

Det er åpnet for muligheten for at 2 lag, fra samme klubb, i klasser med sluttspill kan ha inntil 2 spiller fra hvert lag som meldes opp på begge lagene. Skulle det oppstå skader underveis i cupen som skaper nye behov for bytte mellom lag, må dette søkes om og eventuelt godkjennes av juryen. I klasser uten sluttspill kan spillere delta på flere lag i samme klasse. 

Dette fordrer at navn på spillere er meldt inn i Profixio ved påmelding av lag. Begrunnelsen for å gjøre dette må være at lagene har knapphet på spillere. Å bruke spillere fra et lag i lavere årsklasse over på lag i høyere årsklasse er også tillatt. Samme begrunnelse og informasjon som over gjelder også her. Spilleregler for barnefotball finner du her.

Vi presiserer

Ekstra spiller i barnefotball (til og med 12 år):

  • Når differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag. Det kan ikke settes inn mer enn én ekstra spiller, selv om det ledende laget øker ledelsen til mer enn fire mål.

I femmerfotball er egen banehalvdel pressfri sone. 
I sjuerfotball er halvparten av egen banehalvdel pressfri sone.

  • Ved igangsetting fra målvakt (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen.
  • Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten.
  • Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
  • Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette.

 

 

 Våre hovedsamarbeidspartnere

Rørosbanken logo  Renroros.jpgSport1roros.JPG    

 

 

 

 

 

Nytt fra oss

Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.